Menu
Your Cart

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)


FONTOS

A csomag átvételekor kérjük ellenőrizze a csomagolást. Amennyiben sérült, esetleg hiányos lehet (az elvárt súly nem egyezik meg a várható súllyal) a csomag a szállító jelenlétében bontsa fel és készíttessen jegyzőkönyvet. Jegyzőkönyv hiányában reklamációt nem tudunk elfogadni.

Megértésüket köszönjük.

 
Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Robkey Zárszaküzlet (székhely: 7700 Mohács Hóvirág u. 6. 4/21, adószám: 55356174-1-22), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.
 
Szolgáltató adatai:
 
A szolgáltató neve: Schäffer Róbert Robkey Zárszaküzlet
A szolgáltató székhelye: 7700 Mohács Hóvirág u. 6. 4/21
E-mail: info@robkey.hu
Adószáma: 55356174-2-22
Telefonszáma: 06 30 9933386
Adatvédelmi nyilvántartási száma:
Engedély száma: 960/2019
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai:
BlazeArts Kft.6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
cégjegyzékszám: 03-09-109150
adószám: 12539833-2-03
 
Alapvető rendelkezések
1.1.  A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat     értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 
1.2.  Hatály, az ÁSZF módosítása.
 
1.3.  A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.
 
1.4.  Rendelkezésre állás.
Adatkezelési szabályok
1.5.  Utalni kell az adatvédelmi tájékoztató elérhetőségére, fel kell tüntetni az adatvédelmi nyilvántartási számot.
Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
 
1.6.  A megjelenített termékek  megvásárolhatóak a robkey.hu weboldalon keresztül illetve az üzletben. A termékek tartalmazzák az áfát, a szállítási díj külön kerül felszámításra: 1-30000 ft-ig: 1690 forint, 30000 ft felett ingyenes.  
1.7.  A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenített meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
1.8.  Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.
Rendelés menete
1.9.  A rendelés menetének részletes leírása, a bejelentkezésről a termék kosárba helyezéséig.
1.10.  Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb.)
1.11.  Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása
1.12.  A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.
A megrendelések feldolgozása és teljesítés
1.13.  A megrendelések feldolgozása mikor történik
1.14.  Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül.
Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
1.15.  Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul,
de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
Elállás joga
1.16.  A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
Az elállás joga csak magánszemélyekre (fogyasztókra) vonatkozik, cégekre nem.
1.17.  Az elállási jog gyakorlásának menete:  Jelezni a webshopnak az elállási szándékát. A csomag visszaküldés költsége a vásárlót terheli.
Az oldalon feltüntetett képek a robkey.hu tulajdonát képezik. Egyes termékek képei eltérhetnek a valóságtól.      

Panaszkezelés
1.19.  A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.
Vegyes rendelkezések
1.20.  Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Mohácsi Bíróság/Törvényszék illetékességét.
 


A webhely tartalmának megjelenítéséhez és a felhasználói élmény javítása érdekében sütiket használunk.